Σ.Α.Ε. Ι

Σε αυτόν εδώ το χώρο τοποθετούνται όλες οι ανακοινώσεις για το μάθημα ΣΑΕ Ι οι οποίες αφορούν τους φοιτητές του 3ου έτους του τμήματος Ηλ.Μηχανικών & Τ/γίας Η/Υ.